Et felleskap for trygghet og mestring

BEST BARNEHAGE

Våre barnehager

Vi utvider stadig til flere byer. Vi har i dag barnehager i Oslo og Sandefjord. Her finner du en liste over alle våre barnehager.

Best barnehage

Avd. Grefsen

Best barnehage

Avd. Krokusen

Best barnehage

Avd. Prestekragen

BEST BARNEHAGE

Vi er Best barnehage

I Best barnehage jobbes det aktivt med å ivareta hele barnets utvikling. Her blir det enkelte barnet sett i et livslangt løp der barnehagen legger et viktig grunnlag for gode vekstvillkår.

Vennskap

Hos oss får dere en barnehage med fokus på vennskap og trygge relasjoner. Vårt hovedmål er at barnet ditt skal ha det bra, slik at de kan bruke tiden sin på å leke, lære, utvikle seg og danne vennskap og gode relasjoner.

Meningsfulle opplevelser

Vi er opptatt av barndommens egenverdi, og legger til rette for meningsfulle opplevelser for barna her og nå, samtidig som vi jobber for å skape trygge og robuste barn som er rustet for fremtiden.

Lek

Vi anerkjenner leken som barnas måte å delta i verden på, og som en arena for utvikling, læring og sosial og språklig samhandling. Barnas lek har verdi i seg selv, og vi gir rom for at barnas lek skal ha en sentral plass i barnehagen.

Best barnehage

Om oss

I Best barnehage jobbes det aktivt med å ivareta barnets helhetlige utvikling. Her blir det enkelte barnet sett, hørt og møtt av varme og omtenksomme ansatte, som gjennom sin væremåte legger et viktig grunnlag for gode vekstvilkår og utviklingsmuligheter for hvert enkelt barn.

Best barnehage har et mangfold av barnehager. Felles for alle våre kvalitetsbarnehager er at vi bidrar til at barnet ditt,  fullt ut, får leke, utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Vår kompetanse skal samlet sørge for at vi legger et godt grunnlag for barnets allsidige utvikling, og bidra til en god barndom for alle våre barn.

3

Barnehager

89

Barn

22

Ansatte

BEST BARNEHAGE

Nyheter

Her finner du våre siste nyhetsartikler.

Våre mål

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

BEST BARNEHAGE

Barnehagens ledelse

Gro Larsgård

Daglig leder avd. Grefsen

Karin Molvik Eidsten

Barnehagestyrer avd. Krokusen

Karin Molvik Eidsten

Barnehagestyrer avd. Prestekragen

  Ta kontakt

  Hva lurer du på?  BEST BARNEHAGE

  Finn din barnehage

  Best barnehage har et mangfold av barnehager. Alle våre kvalitetsbarnehager skal være en kulturarena hvor barna er medskapere av egen kultur i en atmosfære preget av humor og glede.

  BEST BARNEHAGE

  Nyttig informasjon

  Søk plass

  Best
  barnehage